30/06/2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W czwartkowe popołudnie uczniowie RSZ oraz nauczyciele zebrali się w szkole aby pożegnać rok szkolny 2020/2021.

Ze względu na pandemię koronawirusa i panujący reżim sanitarny, wychowawcy klas pierwszych i drugich spotkali się ze swoimi uczniami w salach lekcyjnych. Wręczone zostały świadectwa jak również dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Cech Rzemiosł Różnych w Koninie dla uczniów wyróżniających się w nauce.

Następnie odbyła się akademia, podczas której pożegnaliśmy kolejnych absolwentów RSZ. Wśród gości nie mogło zabraknąć Starszego Cechu Pana Marka Skoraszewskiego oraz pracodawców. Pani dyrektor Katarzyna Bartczak powitała wszystkich zgromadzonych, po czym podziękowała uczniom oraz nauczycielom za ciężką pracę w tym trudnym i specyficznym roku. Pogratulowała młodzieży wysokich wyników i osiągnięć oraz wytrwałości, szczególnie podczas nauki zdalnej. Później głos zabrał Starszy Cechu Pan Marek Skoraszewski, który złożył gratulacje uczniom i życzył powodzenia na egzaminie zawodowym.

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie Julki z klasy 1b, która w imieniu pozostałych uczniów pożegnała trzecioklasistów: "Z małych to życie cząstek się składa, z chwilek na pozór bez ceny; Lecz komu cząstka marnie przepada, życie rozpływa się w treny. Więc zbieraj bracie, te drobne karty, którymi żywot Bóg pisze; Na świat i ludzi miej wzrok otwarty, ukochaj pracę i ciszę; Jeżeli zszyjesz karty żywota, to księgą żywot się stanie; I będzie miłość, pożytek, ochota do pracy.”

Następnie w imieniu klas trzecich wystąpili Karolina, Delia oraz Łukasz. Wspominali swoje pierwsze dni w szkole, odniesione sukcesy oraz poniesione porażki. Dziękowali nauczycielom za cierpliwość, poświęcony czas oraz wysiłek włożony w ich edukację.

Momentem długo oczekiwanym przez uczniów było wręczenie im przez panią dyrektor oraz wychowawców świadectw i nagród uczniom wyróżnionym za trzyletnią pracę oraz listów gratulacyjnych.

W trakcie akademii wysłuchaliśmy utworów Marka Grechuty, Kombii oraz Starego Dobrego Małżeństwa w wykonaniu Jagody z klasy 2c oraz Błażeja z klasy 2b.

Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie się w przygotowanie i aktywny udział w akademii :-)

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego