26/06/2017

Wycieczka do Gołuchowa

20 czerwca odbyła się wycieczka do Gołuchowa dla najlepszych uczniów naszej szkoły. Młodzież zwiedziła zamek, w którym w II poł. XIX w. Izabela Czartoryska kolekcjonowała dzieła sztuki, przede wszystkim obrazy i antyczne wazy. To właśnie ona przebudowała rezydencję na wzór zamków nad Loarą we Francji. Następnym punktem programu było Muzeum Leśnictwa. W jego zbiorach zobaczyć można m.in. wystawę ukazującą 256 gatunków roślin, grzybów i zwierząt leśnych, wpisanych do „Polskiej Czerwonej Księgi" oraz kolekcję pochodzących z XIX wieku „ksiąg drzewnych”, stworzonych przez profesora Carla von Hinterlanga. Tu również znajduje się multimedialna makieta Ośrodka Kultury Leśnej. Na zakończenie odwiedziliśmy pokazową zagrodę zwierząt, w której żyją żubry, koniki polskie, daniele i dziki. Opiekunami wycieczki byli: panie Sylwia Frantczak i Katarzyna Bartczak oraz pan Andrzej Bartczak.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego