16/09/2019

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

W poniedziałek, 2 września 2019 roku, uczniowie Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej CRR w Koninie wypoczęci i z uśmiechem na twarzach rozpoczęli nowy rok szkolny.

Uczennice klasy 3a, Wiktoria Małowska oraz Kamila Dziublewska wspomniały rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz bohaterów, którzy stanęli w obronie Ojczyzny.Następnie głos zabrała nowa Pani dyrektor Katarzyna Bartczak, która powitała wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości: Starszego Cechu, Pana Marka Skoraszewskiego, Panią Lidię Lorencką, Pana Waldemara Lachowicza, Pana Marka Bidzińskiego, Pana Bogumiła Bartczaka oraz Pana Przemysława Trawczyńskiego z CWRKDIZ w Koninie. Pani Dyrektor przedstawiła organizację roku szkolnego, wszystkim uczniom i nauczycielom życzyła dużo radości, motywacji i samych sukcesów na nowy rok szkolny. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego