11/03/2022

Szkolne Koło Strzeleckie

Od wielu lat prężnie działa w naszej placówce koło strzeleckie, którego opiekunem jest nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa - pan Jacek Marciniak.

Zajęcia odbywają się w każdy piątek na strzelnicy pneumatycznej Ligi Obrony Kraju w Koninie.

Główne cele koła to przede wszystkim:

• integracja miłośników strzelectwa sportowego,

• propagowanie postaw patriotycznych i proobronnych,

• kształtowanie pozytywnych cech osobowościowych, przydatnych w nauce i w życiu codziennym, takich jak: koncentracja, wytrwałość, koordynacja ruchowa, precyzja, ambicja.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego