02/11/2017

Ślubowanie klas pierwszych w Rzemieślniczej Szkole Zawodowej CRR w Koninie – Branżowej Szkole I stopnia.

W dniu 28 października w Państwowej Szkole Muzycznej odbyło się wręczenie dyplomów czeladniczych absolwentom szkół zawodowych rejonu konińskiego oraz ślubowanie klas pierwszych Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie – Branżowej Szkoły I stopnia. Na uroczystość przybyli: zastępca prez. M. Konina – pan Sebastian Łukaszewski, dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatura Konin – pan Arkadiusz Jan Chmielewski, dyrektor Biura Konińskiej Izby Gospodarczej – pan Tomasz Kopczyński, sekretarz powiatu konińskiego – pan Mirosław Kruszyński, prezes – pan Jerzy Bartnik oraz dyrektor – pan Tomasz Wika Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, pełnomocnik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej – pani Iwona Wojciechowska, dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła w Koninie – pan Andrzej Budny, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Turku – pan Wojciech Basiński, dyrekcja zaprzyjaźnionych szkół rzemieślniczych w Gnieźnie i Inowrocławiu oraz Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie. Oczywiście, nie zabrakło również pani dyrektor RSZ Anny Krysińskiej, nauczycieli RSZ, rodziców oraz uczniów klas pierwszych Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej. Uroczystość rozpoczęła nasza absolwentka z ubiegłego roku, Dagmara Kwaśniewska, piosenką „Wszystko się może zdarzyć”. Jednak „wszystko” odbyło się tak, jak zostało zaplanowane, bez niespodzianek. Tzw. „wyzwoliny czeladnicze”, czyli wręczenie dyplomów rozpoczęła pani Lidia Lorencka. Wśród wyróżnionych uczniów rejonu konińskiego, dwoje pochodziło z naszej szkoły. Byli to Klaudia Przybylska oraz Kamil Opieka. Świadectwa czeladnicze wręczył prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu – pan Jerzy Bartnik. Na zakończenie pierwszej części pan Marek Skoraszewski wręczył ufundowane przez Cech nagrody za wyróżniającą się postawę uczniowską oraz pracę społeczną dla RSZ absolwentom Klaudii Przybylskiej oraz Patrykowi Ślugajowi. W drugiej części uroczystości odbyła się ceremonia pasowania na ucznia klas pierwszych, którego dokonali Starszy Cechu – pan Marek Skoraszewski oraz panowie Podstarsi – Marek Bidziński i Waldemar Lachowicz. Następnie odbyło się ślubowanie na sztandar Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie, który to jest jednocześnie sztandarem Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie –Branżowej Szkoły I stopnia. W części artystycznej jeszcze dwa razy usłyszeliśmy Dagmarę, która zaśpiewała piosenki: „Kocham cię, życie” Edyty Geppert oraz „Dziękuję” Dody. Na zakończenie wystąpiły dziewczęta z klasy 2a: Agata Robak, Sandra Matuszak i Monika Nożewska ze scenką kabaretową „Szkoła przyszłości”.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego