23/02/2019

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Obchodzone co roku 21 lutego święto ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Według UNESCO niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem
w ciągu 2-3 pokoleń.

W Polsce celem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest podnoszenie świadomości językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę. To święto ma nam przypominać, że chronimy język ojczysty także po to, by nie zagubić tożsamości kulturowej. Warto na co dzień dbać o jego czystość, poznać historię, bogactwo dialektów i tajniki frazeologii.

W RSZ młodzież z klas 1a, 1c, 2c i 3b została zaproszona do rozwiązania testu z języka polskiego. Uczniowie musieli odpowiedzieć na 40 pytań, np. Która forma jest poprawna: a).ta pomarańcza; b). ten pomarańcz? Lub: W którym z wyrażeń użyto niewłaściwego przyimka? a).na stołówce;b).na uniwersytecie; c).na kopalni. Lub: Wskaż szereg wyrazów, w którym znajdują się wyłącznie poprawne formy czasowników: a).szedłem, szedliśmy, poszedliśmy;b).szliśmy, szedłem, poszliśmy; c).szłem, szedłam, poszliśmy;d).szłem, szłam, poszliśmy.
Konkurs wygrał Patryk Kordylasiński z klasy 3c, który zdobył 26 punktów. Drugie i trzecie miejsce, z 25 punktami, zdobyli Norbert Wojnicz z klasy 3c oraz Hubert Nowak z klasy 1c. Gratulujemy!

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego