05/04/2017

Konkurs Wiedzy dla Uczniów Rzemiosła - edycja 2017

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.

Konkurs ma na celu poszerzenie ogólnej wiedzy oraz zintegrowanie uczniów z organizacją rzemieślniczą.

Regulamin

Organizator – Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie

Miejsce – Dom Rzemiosła. Konin ul. 3 Maja 48

Termin – 10 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenia uczestników do 05 kwietnia 2017 r.

Tematy:

Problematyka prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziana w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, a także zasady udzielania pierwszej pomocy i ppoż.

Pytania w systemie testowym.

Opracowanie pytań odbędzie się przez komisję powołaną przez Cech Rzemiosł Różnych w Koninie , pytania tajne, mistrz uczestnika nie może brać udziału w pracach komisji.

Zdobywcy 3 pierwszych miejsc otrzymują nagrody rzeczowe, pozostali dyplomy uczestnictwa.

Kontakt:

Biuro Cechu
Pani Zofia Wiśniewska – specjalista ds. szkolenia
Tel ( 063 246 70 72 )

Plan dnia 10 kwietnia 2017 r.

10:00 – Otwarcie konkursu – rozdanie testów

10:15- 11:15 – Odpowiedzi na pytania

11:30 – Słodki poczęstunek

- Ogłoszenie wyników

- Wręczenie nagród

- Wspólne zdjęcie

12:15 – Zbiórka przy Domu Rzemiosła . Wycieczka niespodzianka.

14:00 – 15:00 Zakończenie konkursu.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego