30/04/2019

II miejsce naszych uczniów w etapie rejonowym XXVII Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

W dniu 25 kwietnia 2019 r., w siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie odbył się etap rejonowy XXVII Mistrzostw Pierwszej Pomocy. W kategorii szkół średnich nasza drużyna zajęła II miejsce!

W skład naszej drużyny wchodzili: Kamila Krakowska z klasy I C, Wiktoria Małowska z klasy II A, Kamila Dziublewska z klasy II A, Dominik Sokół z klasy II B oraz Eryk Szczepaniak
z klasy II B. Ratownicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną - rozwiązywali test składający się z pytań dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej, międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wiedzy o ruchu PCK. W drugim etapie rywalizacji wykonywali ćwiczenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie oraz udzielali pomocy upozorowanym poszkodowanym w wypadku. Symulacja zdarzeń przebiegała w trudnych, ale realistycznych warunkach. Wśród zadań turniejowych były: zaopatrzenie złamań kości, ran oraz oparzeń, pierwsza pomoc przy porażeniu prądem, urazu kręgosłupa oraz zatrzymania akcji serca, opanowanie paniki, wezwanie policji i pogotowia.

Opiekunami naszej drużyny byli: pan Jacek Marciniak oraz pani Małgorzata Wawrzyniak.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego