24/02/2020

Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej

W dniu 20 lutego 2020 r. odbyły się w naszej szkole eliminacje do etapu miejskiego Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Brało w nich udział 10 uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała komisja w składzie: pani Małgorzata Śliwińska, pani Sylwia Frantczak oraz pan Jacek Marciniak.

Młodzież zmierzyła się z pisemnym testem zawierającym 20 pytań ze znajomości podstawowych aktów prawa konsumenckiego. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi zapewniała gruntowna wiedza w zakresie: sprzedaży konsumenckiej, pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, a także przepisów prawa: bankowego, turystycznego, ubezpieczeniowego i telekomunikacyjnego.

Najlepsze wyniki z testu uzyskali: Marek Lewandowski z klasy II B, Jakub Frątczak z klasy I B oraz Amadeusz Olejnik z klasy I B.

Gratulujemy!
Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego