25/03/2016

Alleluja, Alleluja

images_2.jpg


Radosnych Świąt Wielkanocnych przy stole pełnym przysmaków w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół oraz wiosennego optymizmu
życzy wszystkim Pracownikom, Uczniom i Rodzicom

Dyrekcja Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego